Zondagmiddag 17 december is de opening van een expositie in het Groene HartHuys waar ook onze Bodegraafse Rembrandt, Harmen Kooistra, aan deelneemt. 

Om de koppeling tussen Kunst, Cultuur en Historie nog meer te versterken heeft de Stichting Historische Kring Bodegraven Harmen gevraagd op dinsdag 19 december ‘s morgens om 10:00 uur en ‘s avonds om 20:00 uur zijn bijdrage te leveren aan een beeldpresentatie.

Het onderwerp is “Het kerstevangelie naar Rembrandt van Rijn”. Wij vertonen op het scherm beelden van tekeningen, etsen en schilderijen en Harmen Kooistra, die alles weet over Rembrandt, geeft hierbij uitleg.

Dinsdag 19 december 2023 

in het Groene HartHuys, Bouwsteeg 6 in Bodegraven
Aanvang: ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur
Entree: gratis
Reserveren via mail: info@hetgroeneharthuys.nl vol is vol