Kunst, cultuur en historie in hét centrum van het Groene Hart

De KunstKring, de Culturele Commissie en de Historische Kring Bodegraven zetten Bodegraven-Reeuwijk op de kaart als kunstenaarsdorp in het centrum van het Groene Hart. Vanuit het Groene HartHuys in de Bouwsteeg 6 te Bodegraven verbinden zij de dorpen en omliggende kernen.

Daarnaast bundelen wij onze krachten om breder samen te werken binnen het Groene Hart. Met het doel om vanuit onze verschillende achtergronden het Groene Hart, de rijkdom en schoonheid alsmede de kunst, cultuur en historie van het gebied, te benadrukken.

In de komende week vinden in het Groene HartHuys

de volgende activiteiten plaats:

In deze expositie ziet u werk van Joke L.C. van Beetum, Piet van der Zee en Els de Jong. Opening op 24 september, u bent van harte welkom! Lees meer
Een middag vol pure muziek, smaakvol en enthousiast gebracht door de band Gigs. Lees meer
Deze film over Bodegraven van Johan Adolfs is in 1962 gemaakt, in opdracht van Semper Avanti. Lees meer

Openingstijden van het Groene HartHuys

Voor het Groene HartHuys gelden de volgende openingstijden: 
Dinsdag en zaterdag van 10.00 – 16.30 uur. Woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00-16.30 uur. U bent van harte welkom. 

Foto’s: Ap Quist

Doneren biedt extra voordeel met ANBI-status

Het Groene HartHuys heeft de culturele ANBI-status. Voor u belangrijk want bij een gift aan het Groene HartHuys betaalt u minder of geen belasting.

Als donerende partij mag u als particulier in uw belastingaangifte een gift aan het Groene HartHuys vermenigvuldigen met 1,25 en aftrekken in de aangifte inkomensbelasting. Als onderneming die onder de vennootschapsbelasting valt kunt u zelfs 1,5 keer het bedrag van een gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast kunt u ook periodieke giften aftrekken als deze gift vastgelegd wordt in een overeenkomst.

Wilt u partner worden of het Groene HartHuys doneren? Neem dan contact op met onze penningmeester: penningmeester@hetgroeneharthuys.nl

Beloningsbeleid

De stichting “Het Groene HartHuys” bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een vergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt.
 
De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen dan zal dat vermeld worden in het financiële jaarverslag. De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of bedrijven t.b.v. het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Dat zal bij voorkeur gebeuren door bedrijven die als partner/sponsor verbonden zijn aan Het Groene HartHuys. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen deze tegen een marktconform tarief betaald worden.

ADRES

Het Groene HartHuys

Bouwsteeg 6
2411 AB Bodegraven

info@hetgroeneharthuys.nl