In de komende periode vinden in het Groene HartHuys

veel activiteiten plaats:

Groot succes fiets- en wandeltochten op zaterdag 10 september

Oude Hollandse Waterlinie
Op zaterdag 10 september opende het Groene HartHuys haar deuren voor iedereen die de monumenten van de Oude Hollandse Waterlinie wilde bezichtigen. Veel mensen maakten daar gebruik van en stonden stil bij het feit dat in 2022 de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat.

Open Monumentendag
Fietsen of wandelen langs de route met historische bezienswaardigheden was zeker de moeite waard. In Bodegraven-Reeuwijk werden  op zaterdag 10 september van 10.00 – 16.00 uur tal van bijzondere plekken bezocht. Authentieke gebouwen met een degelijk fundament, duurzaam gebouwd, waren zeker een bezoekje waard. 
Veel enthousiaste inwoners van Bodegraven-Reeuwijk trokken erop uit, en lieten zich verrassen. 

Tot 20 september:
Expositie over 70 jaar Najaarsmarkt

Tot 20 september is er in het Groene HartHuys een interessante expositie met als thema: “70 Jaar Najaarsmarkt” met tal van kaaskoninginnen zoals Lien van der Werken in 1952 (foto). Op vrijdag 10 september opende Hil Hortensius de tentoonstelling die zeker het bezoeken waard is.

Tevens zijn op de volgende dinsdagen interessante lezingen van de Historische Kring in het Groene HartHuys:

Ouden van Dagen reis 1948 en 1963 Twee films in zw/w en kleur op dinsdag 4 oktober 2022 om 10.00 en 20.00 uur.

Slopen en bouwen in Bodegraven
Dinsdag 1 november 2022
om 10.00 en 20.00 uur.

De geschiedenis van Bodegraven door Rob Alkemade op dinsdag
6 december om 10.00 en 20.00 uur.

Exposities
tot eind 2022 in
het Groene HartHuys

van 9 september – 20 september:
Expositie Historische Kring:
“70 jaar Najaarsmarkt Bodegraven”
met alle Kaaskoninginnen.

van 21 september – 1 november:
Kunstexpositie
Adri Zaalberg, Jannie van der Stoel en Janny Domburg.

van 2 tot 30 november:
Kunstexpositie
Gerrit Peele, Cees Nell,
Annet Perdijk 
en Elize Neve.

van 2 tot 31 december:
Kunstexpositie
“Oude Hollandse Waterlinie” 

Kunst, cultuur en historie in hét centrum van het Groene Hart

De KunstKring, de Culturele Commissie en de Historische Kring Bodegraven zetten Bodegraven-Reeuwijk op de kaart als kunstenaarsdorp in het centrum van het Groene Hart. Vanuit het Groene HartHuys in de Bouwsteeg 6 te Bodegraven verbinden zij de dorpen en omliggende kernen.

Daarnaast bundelen wij onze krachten om breder samen te werken binnen het Groene Hart. Met het doel om vanuit onze verschillende achtergronden het Groene Hart, de rijkdom en schoonheid alsmede de kunst, cultuur en historie van het gebied, te benadrukken.

Openingstijden van het Groene HartHuys

Voor het Groene HartHuys gelden voorlopig de volgende openingstijden: 
Dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Kunst

Cultuur

Historie

Vlnr Kees Veelenturf (voorzitter Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk), Marry Buiks (Culturele Commissie Bodegraven), Jan Kaptein (eigenaar en verhuurder), Leo Dijkmans (voorzitter Culturele Commissie Bodegraven), Peter Blanken (voorzitter stichting Het Groene HartHuys), Leendert Spijker (voorzitter Historische Kring Bodegraven). Foto: editiegroenehart.nl

Het Groene HartHuys pakt door!

In april 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door het nieuwe bestuur van het Groene HartHuys, bestaande uit vertegenwoordigers van de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk, de Historische Kring Bodegraven en de Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk. Het Groene HartHuys wordt een centrum voor kunst met een kleine “k” in Bodegraven-Reeuwijk, gevestigd in een historisch kaaspakhuis in de Bouwsteeg in Bodegraven.

 

Het Groene HartHuys verbindt alle kernen van de gemeente en de regio op het gebied van kunst, cultuur en historie en biedt een onderkomen bieden allerlei activiteiten op het gebied van historische lezingen, exposities van lokale kunstenaars, creatieve workshops, fotografie, muziek en poëzie. Tevens dient het Groene HartHuys als vertrekpunt van kunst- en historische wandel/fietsroutes.

 

  Foto’s: Ap Quist

  ANBI

  Stichting Het Groene HartHuys heeft een ANBI-status aangevraagd die belastingvoordelen biedt voor zowel de instelling als de gever. De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. Het hiervoor aangewezen document en informatie over ANBI vindt u hieronder.

  Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
  Voor donateurs van ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

  Partners van Het Groene HartHuys

  ADRES

  Het Groene HartHuys

  Bouwsteeg 6
  2411 AB Bodegraven

  info@hetgroeneharthuys.nl