Stichting Het Groene HartHuys heeft een ANBI-status aangevraagd die belastingvoordelen biedt voor zowel de instelling als de gever. De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. Het hiervoor aangewezen document en informatie over ANBI vindt u hieronder.

Bekijk hier het ANBI document

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.