Culturele ANBI

Het Groene HartHuys heeft de culturele ANBI-status. Voor u belangrijk want bij een gift aan het Groene HartHuys betaalt u minder of geen belasting.

Als donerende partij mag u als particulier in uw belastingaangifte een gift aan het Groene HartHuys verhogen met 25% en aftrekken in de aangifte inkomensbelasting. Als onderneming die onder de vennootschapsbelasting valt kunt u zelfs het bedrag van een gift met 50% verhogen en aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast kunt u ook periodieke giften aftrekken als deze gift vastgelegd wordt in een overeenkomst.

Beloningsbeleid

De stichting “Het Groene HartHuys” bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een vergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt.
 
De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen dan zal dat vermeld worden in het financiële jaarverslag. De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of bedrijven t.b.v. het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Dat zal bij voorkeur gebeuren door bedrijven die als partner/sponsor verbonden zijn aan Het Groene HartHuys. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen deze tegen een marktconform tarief betaald worden.

ADRES

Het Groene HartHuys

Bouwsteeg 6
2411 AB Bodegraven

info@hetgroeneharthuys.nl