“Openingen en heropeningen van….”

Dinsdag 6 juni 2023 is er om 10.00 en 20.00 uur organiseert de Historische Kring Bodegraven een bijeenkomst met als thema:  “Openingen en heropeningen van….

Op deze bijeenkomst van de Historische Vereniging Bodegraven gaan we terug in het verleden en worden winkels in het Bodegraafse belicht die een Opening hadden zoals bijvoorbeeld Drogisterij Scheer (’t Beerte) die in 1953 opende en de heropening van schilderswinkel v. Velsen.

Vrij Entree.

Als u donateur wilt worden van de Historische Kring dan kunt u zich aanmelden tijdens de inloopochtend of een mail sturen naar info@historischekringbodegraven.nl. Voor slechts €15 per jaar steunt u ons.

www.historischekringbodegraven.nl